( ... Продукти )
Опции
Регистрация Вход

Онлайн Аптека Тилия

Вие сте тук: Home
Неделя, 07 Фев 2016
joomla templates

CORABACE/КОРАБЕЙС - С09АА06

Е-поща Печат PDF

CORABACE/КОРАБЕЙС - С09АА06
Състав: Корабейс10 mg и 20 mg филмирани таблетки съдържат квинаприл хидрохлорид, еквивалентен съответно на 10 mg и 20 mg квинаприл на таблетка. Помощни вещества: Магнезиев карбонат Е504, Хидроксипропилцелулоза Е463, Кросповидон, Магнезиев стеарат Е470b, Съполимер на метакрилова киселина – метилакрилат (Eudragit E), Титаниев диоксид Е171, Талк Е553b, Макрогол, Железен оксид Е172.

Показания: Есенциална хипертония: За лечение на всички видове есенциална хипертония. Корабейс е ефективен като самостоятелно лечение или в комбинация с диуретици при пациенти с хипертония.
Застойна сърдечна недостатъчност: За лечение на застойна сърдечна недостатъчност в комбинация с диуретик и/или сърдечен гликозид. Лечението на застойна сърдечна недостатъчност с Корабейс трябва да се извършва под стриктно медицинско наблюдение.

Дозировка и начин на приложение: Абсорбцията на квинаприл не се повлиява от храната. Таблетките трябва да се поглъщат с чаша вода. Таблетките не трябва да се дъвчат.

Есенциална хипертония: Монотерапия: Препоръчителната начална доза Корабейс е 10 mg веднъж дневно. В зависимост от клиничния отговор, дозата може да бъде титрирана (чрез удвояване) до достигане на поддържаща доза от 20 до 40 mg дневно, която се дава веднъж дневно или може да се раздели на две дози. Дългосрочен контрол се поддържа при повечето пациенти с режим на еднократна дневна доза. Пациентите са лекувани с дози до 80 mg дневно.
Съпътстващо лечение с диуретици: При пациенти, които приемат диуретик, началната доза на квинаприл е 2,5 mg за да се избегне прекомерно понижаване на артериалното налягане. След това дозата трябва да бъде титрирана (както е описано по-горе) до оптимален отговор. Симптоматична хипотония може да възникне след първата доза квинаприл; това е по-вероятно при пациенти на лечение с диуретик. Следователно трябва да се обърне внимание, защото тези пациенти са с електролитен дисбаланс.
Бъбречно увреждане: Кинетичните данни показват, че полуживотът на квинаприлат се удължава при намаляване нивото на креатининовия клирънс.Квинаприл не е проучван при бъбречна хипертония.
При пациенти с бъбречно увреждане, следните дозови инструкции трябва да се спазват: При Креатининов клирънс: 30-80 (ml /min) - Начална доза: 5-10 (mg / дневно); При Креатининов клирънс: 10-30 (ml /min) - Начална доза: 2,5-5 (mg / дневно). Пациенти с (пре)терминална бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс <10 ml /min) и пациенти на диализа не са достатъчно изследвани. За времето за което е изследвана, тази група е показала противопоказания относно лечение с квинаприл.
Пациенти в напреднала възраст (> 65 години): Сама по себе си възрастта не повлиява ефикасността или безопасността на квинаприл. Тъй като бъбречната функция се влошава с възрастта, препоръчителната начална доза при тези пациенти е 5 mg квинаприл веднъж дневно, последвана от титриране до оптимален отговор.
Деца и юноши: Ефикасността и безопасността на квинаприл хидрохлорид не е установена при деца.
Застойна сърдечна недостатъчност: Началната доза при застойна сърдечна недостатъчност е 2,5 mg веднъж дневно. Ако началната доза на квинаприл се понася добре, пациентите могат да бъда титрирани до ефективна доза (до 40 mg дневно), дадена в един или два приема, едновременно с диуретици и/или сърдечни гликозиди. При съпътстващо лечение поддържащата ефективна доза обикновено е 10-20 mg дневно.
Тежка сърдечна недостатъчност: При пациенти с тежка или нестабилна застойна сърдечна недостатъчност лечението с квинаприл трябва да започне в болнично заведение, под строг лекарски контрол. За рискови пациенти, чието лечение трябва да бъде строго контролирано, се считат и онези, приемащи високи дози бримкови диуретици (напр. > 80 mg фуроземид) или повече от един вид диуретик; пациенти с хиповолемия, с хипонатриемия (серумен натрий < 130 mEq/l) или със систолно артериално налятане 150 mol/l, пациенти над 70 годишна възраст и др.

Противопоказания: Свръхчувствителност към квинаприл или към някое от помощните вещества или към друг ACE инхибитор; Пациенти с анамнеза за ангионевротичен едем, свързан с предишно лечение с ACE инхибитори; Наследствен и идиопатичен ангионевротичен едем; Втори и трети триместър от бременността.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие и Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Употребата на АСЕ-инхибитори не се препоръчва през първия триместър на бременността. Употребата на АСЕ-инхибитори е противопоказано през втория и третия триместър на бременността. Кърмене: Употребата на квинаприл по време на кърмене не се препоръчва при недоносени деца и през първите седмици след раждането, поради хипотетичния риск от сърдечно-съдови и бъбречни ефекти и тъй като липсва достатъчен клиничен опит. При по-големи деца употребата на квинаприл от кърмещи майки може да се обмисли ако се счита, че това лечение е необходимо за майката, а детето се наблюдава за поява на каквито е да е нежелани реакции.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Корабейс не повлиява способността за шофиране и работа с машини. Трябва да се има предвид, че понякога може да се появи лека замаяност.

Опаковка: Таблетките са поставени в Алуминиеви / Алуминиево – полиамидни PVC блистери. Всеки блистер съдържа по 10 таблетки. Три блистера са поставени в картонена кутия с листовка за пациента. Всяка опаковка съдържа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД